Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Divendres, 11.11.2016
 • Concepte

  La Junta de Govern Local, en sessió de data 9 de novembre de 2016, ha acordat aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació, per procediment obert, del servei de manteniment d’aparells elevadors de l’Ajuntament de Canet de Mar.

 • Entitat adjudicadora
  Ajuntament de Canet de Mar
 • Tipus de contracte
  Contracte de serveis
 • Número d'expedient
  60/2016
 • Termini de presentació
  28 de novembre de 2016
 • Documents relacionats
  CATCert certifica que en data 18-01-2017 09:11:15 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 16-01-2017 15:03:14 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 22-12-2016 11:53:02 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 15-12-2016 11:53:11 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 30-11-2016 08:25:14 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 22-11-2016 14:43:58 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 11-11-2016 13:16:06 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 11-11-2016 13:18:57 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 11-11-2016 13:31:50 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.