ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies
Tramita les sol·licituds d'ajuts de menjador escolar 2020/21
PUBLICAT Dimarts, 07.07.2020
Imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electrònic
Beques menjador unsplash

L’Ajuntament de Canet de Mar us informa de la convocatòria dels ajuts individuals de menjador per al curs 2020-2021. Podeu consultar les bases integres de la convocatòria al web de l’Ajuntament de Canet de Mar  i al del Consell Comarcal del Maresme i  descarregar-vos els impresos necessaris. També trobareu impresos a la vostra disposició a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Beneficiaris: Podrà ser  beneficiari  d’aquest ajut l’alumnat que :

 • Estigui matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de la comarca del Maresme en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació especial i educació secundària obligatòria (si el centre ofereix servei de menjador), durant el curs corresponent a la convocatòria. Cal tramitar la sol·licitud al municipi on s’estigui empadronat.
 • No tingui dret al servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
 • Faci ús del servei de menjador escolar. És condició indispensable que el centre disposi de servei de menjador escolar.

Documentació obligatòria a totes les peticions:

 • Model de sol·licitud CCM1. No es tramitaran sol·licituds que no estiguin signades per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys.

Model CCM Ajudes Menjador

Model CCM Ajudes Menjador

Fitxer: MODEL_CCM1___Sol_licitud_catala_20_21.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 49,04 kB

** Només en cas el curs 2019/2020 no hàgiu demanat l’ajut o que la documentació hagi caducat i l’hàgiu  renovat

 • IDALU de cada alumne (codi identificador únic que s’assigna a cada alumne. Si no el sabeu, heu de consultar-lo al centre educatiu).
 • Original i Fotocòpia del DNI/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne sol·licitant, i de tots els membres de la unitat familiar que figurin al volant de convivència. En cas que els menor no en disposin, llibre de família. En el cas que ni el beneficiari de l’ajut ni cap altre membre de la unitat familiar disposin d’un DNI o NIE, s’haurà d’especificar el país d’origen de la persona beneficiària de l’ajut. Només es valorarà aquells casos que estiguin informats pels Serveis Socials Municipals.
 • Certificat de convivència actual, en cas de no presentar-lo el sol·licitant declara de forma responsable amb la signatura del model CCM1, que disposa de la documentació que acredita el domicili informat i que té el consentiment de totes les persones que consten empadronades al domicili perquè el Consell Comarcal, l’Ajuntament o el Departament d’Educació puguin obtenir les dades del padró amb l’única finalitat de resoldre el tràmit.

ACREDITACIÓ DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE L'ANY 2019

 • Autorització perquè l’administració pugui sol·licitar a l’AEAT i altres administracions competents informació relativa al nivell de renda signada per tots els membres de la unitat familiar. Pàgina 2 del model CCM1
 • En el cas que algun membre de la unitat familiar sigui pensionista (jubilació, invalides, PIRMI, RAI, incapacitat absoluta, gran incapacitat, LAPAD (dependència), per fill a càrrec, pensió per decisió judicial...) cal aportar  certificat acreditatiu i informe de vida laboral actualitzat
 •  Ajuts de lloguer de l’Agència Catalana de l’Habitatge. Cal aportar certificat acreditatiu i quantia.
 •  Ajuts d’urgència social. Cal aportar certificat acreditatiu i quantia.
 • En la resta de situacions no previstes, si no espot obtenir informació a través de l’AEAT o d’altres organismes informació del nivell de renda familiar, el nivell de renda es podrà requerir mitjançant la vida laboral, nòmines, contracte...dels membres de la unitat familiar.
 •  Les persones que rebin la Renda Garantida de ciutadania: certificat acreditatiu
 •  Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2019

 Es recomana  que els sol·licitants realitzin la declaració de la renda.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA SITUACIÓ FAMILIAR *** Només en cas que demaneu l’ajut per primera vegada o que la documentació hagi caducat i l’hageu  renovat

 • Família nombrosa: original i fotocòpia del carnet vigent 
 • Família monoparental: original i fotocòpia carnet vigent 
 • Infants en acolliment: original i fotocòpia de la resolució 
 • Discapacitat de l’alumne o germans: original i fotocòpia del certificat emès pel CAD 
 • Còpia del conveni o sentència de divorci, en el cas que un dels progenitors ja no visqui al domicili, però sí que consti al certificat d’empadronament.

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds s’han de presentar entre el 6 de juliol i el 18 de setembre preferentment de manera telemàtica al portal de tràmits de la web de l’Ajuntament de Canet de Mar  o bé a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Canet de Mar, carrer Ample, 11. 

Fora d’aquest termini només podran demanar ajut de menjador:

a)    els alumnes nouvinguts  la comarca que en termini de presentació de sol·licituds no tenien plaça assignada

 b)   els alumnes amb situacions sobrevingudes en què la situació econòmica familiar s’ha vist afectada per força major i degudament justificada pels serveis socials.

CONSULTA AQUÍ LES BASES DE L'AJUDA

Bases beques menjador

Bases beques menjador

Fitxer: Bases_AIMS_catala20.21.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 16
Mida: 100,57 kB

 

 

^