ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies
Tramita la primera lína d'ajuts per autònoms i empreses per minorar l'efecte econòmic de la COVID-19
PUBLICAT Dilluns, 22.06.2020
Imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electrònic

SOL·LICITUD D’AJUTS COVID-19

DESCRIPCIÓSol·licitud d’ajuts per a autònoms, microempreses i petites empreses per minorar la repercussió econòmica causada per l’emergència sanitària de la COVID-19.

Anunci bases ajuts econòmics empreses i autònoms

Anunci bases ajuts econòmics empreses i autònoms

Fitxer: ANUNCI_BOPB.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 9
Mida: 352,81 kB

ÀREA RESPONSABLEPromoció Econòmica

QUI HO POT SOL·LICITARPoden ser destinatàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que, sent persona autònoma, microempresa o petita empresa, duguin a terme les seves activitats empresarials o comercials en el municipi de Canet de Mar sempre que compleixin amb els requisits esmentats a les bases reguladores dels ajuts.  

DATA LÍMIT PER SOL·LICITAR L’AJUTFins al diumenge 12 de juliol de 2020.

IMPORT MÀXIM AL QUAL ES POT ACCEDIRImport de fins a 1.000 euros.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTARFormulari persones físiques.

Sol·licitud persones físiques editable

Sol·licitud persones físiques editable

Fitxer: Sol_licitud_ajut_COVID_19_Persones_fisiques_1_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 307,56 kB

 • Fotocòpia del DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica
 • Certificat actualitzat de situació censal que indiqui l'activitat econòmica amb la seva data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el de al local de desenvolupament de l'activitat
 • Còpia dels 3 últims rebuts del pagament de la quota d'Autònomso del pagament de la quota a la Mútua professional corresponent.
 • En aquells casos en què hagin patit una reducció de la seva facturació al mes d’abril de 2020 d'almenys el 50%, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho justifiqui des dels 12 mesos previs a la declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció: 
  • còpia de el llibre de registre de factures emeses i rebudes
  • o llibre diari d'ingressos i despeses
  • o llibre registre de vendes i ingressos
  • o llibre de compres i despeses.

Quan la persona física no porti d'alta els 12 mesos naturals exigits per acreditar la reducció del 50% dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte la facturació mitjana del primer trimestre de l’exercici 2020.

 • Quan la persona física no estigui obligada a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció d'almenys el 50% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

  

Formulari persones jurídiques.

Sol·licitud ajut persones jurídiques

Sol·licitud ajut persones jurídiques

Fitxer: Sol_licitud_ajut_COVID_19Persones_juridiques_v1.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 376,5 kB

 • NIF de la persona jurídica.
 • Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica que indiqui l’activitat econòmica amb la seva data d’alta, el domicili fiscal i en el seu cas el local de desenvolupament de l’activitat.
 •  Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre.
 •  Acreditació dels poders de la persona administradora y de la que presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa persona.
 • DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport, si ho indica de la persona administradora i de la persona que presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa.
 • En aquells casos en què hagin patit una reducció de la seva facturació al mes d’abril de 2020 d'almenys el 50%, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho justifiqui des dels 12 mesos previs a la declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció:
  • Còpia de el llibre de registre de factures emeses i rebudes.
  • o llibre diari d'ingressos i despeses
  • o llibre registre de vendes i ingressos
  • o llibre de compres i despeses.

Quan la persona física no porti d'alta els 12 mesos naturals exigits per acreditar la reducció del 50% dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte la facturació mitjana del primer trimestre de l’exercici 2020.

 • Quan la persona jurídica no estigui obligada a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció d'almenys el 50% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

 

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUDLes sol·licituds es poden presentar per via telemàtica a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Canet de Mar.

També es pot sol·licitar aquest ajut portant els documents impresos i degudament emplenats a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

SI SE M'HA CONCEDIT L'AJUT, QUAN REBRÉ ELS DINERS

Es rebrà l'import atorgat e forma de bestreta, en el termini màxim de 30 dies, però s'intentarà que sigui el més aviat possible per ajudar a pal·liar els efectes econòmics. Els diners s'ingressaran al compte corrent que s'hai especificat a la sol·licitud.

HAURÉ DE JUSTIFICAR L'AJUT Sí, en un termini màxim de tres mesos, des de la concessió de l'ajut, la persona haurà de presentar a l'Ajuntament la justificació de la despesa per un import mínim igual a la subvenció atorgada d'acord amb el document de la memòria justificativa.

En cas de finalitzar el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’establiment per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament de la bestreta rebuda. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,es comunicarà a l’establiment la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de l’ajut segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament de la bestreta rebuda.

FORMULARI DE CONSULTES Si tens dubtes sobre com tramitar l'ajut, ens pots enviar un correu electrònic a l'adreça: canet.ajutscovid@canetdemar.cat o omplir aquest formulari.

ARXIUS ADJUNTSConvocatòria i bases de la primera línia extraordinària d'ajuts

Anunci bases ajuts econòmics empreses i autònoms

Convocatòria i bases de la primera línia extraordinària d'ajuts

Fitxer: ANUNCI_BOPB.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 9
Mida: 352,81 kB

Document amb preguntes freqüents sobre la convocatòria d'ajuts als establiments del municipi

FAQS ajuts covid (versió juliol 2)

FAQS ajuts covid (versió juliol 2)

Fitxer: FAQS_ajut_municipal_Covid19.1.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 156,59 kB

MÉS INFORMACIÓ NOTÍCIA | Oberta la convocatòria de la primera línia d´ajuts per a autònoms i empreses del municipi

NOTÍCIA | Creació d’una partida de 270.000 euros per ajudar a reactivar l’economia local

^