Botó que mostra/amaga menú lateral
Llicència d'obres majors
 
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electrònic
 • Descripció

  Aquest tràmit us permet obtenir la llicència per dur a terme obres que requereixen projecte tècnic per a ser executades. Afecta a obres d'edificació, reparació o rehabilitació que alterin l'estructura o l'aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions exitents.

  Específicament:

  • Obres que impliquen construccions de nova planta
  • Reforma o restauració d'edificacions existents
  • Ampliació de volum d'edificació
  • Modificació de la façana
  • Obres de consolidació
  • Reforç d'estructura
  • Obres d'urbanització
  • Enderroc d'edificacions o construccions
 • Qui ho pot fer?
  Persona física o jurídica promotora de l'obra
 • Àrea responsable
 • On es pot fer?

  A l'oficina de Serveis Tècnics
  C/Ample, 11
  Telèfon: 93 794 39 40
  Canet de Mar

 • Quins documents s'han de portar?
  • Instància segons model oficial: 
  • Obra major 2019

   Obra major 2019

   Fitxer: Obra_major_2019.pdf

   Format: Acrobat-PDF
   Pàgines: 1
   Mida: 1,66 MB

  • 3 projectes bàsics de l'actuació, visats pel Col·legi oficial signats pel propietari i l'arquitecte
  • Full d'assumeix del tècnic director de les obres signat i visat
  • Full d'assumeix del tècnic director de l'execució de les obres signat i visat
  • Full d'estadística segons model de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
  • Estudi bàsic de seguretat i salut visat
  • 1 exemplar més de la memòria en els casos següents:
   • obres en sòl no urbanitzable
   • intervenció en zones afectades per les lleis vigents de carreteres, costes o aigües
   • intervenció a elements declarats BCIN (bé cultural d'interès nacional), BCIL (bé cultural d'interès local) o EPA (element de protecció arquitectònica)
   • intervenció a edificis catalogats segons el PEPA (pressupost d'execució material)
   • intervenció a edificis fora d'ordenació
  • Certificat registral o nota simple informativa, quan s'afecti la inscripció, amb la identificació de la persona capacitada per inscriure les condicions de la llicència

  Recordeu: Abans de l'inici de les obres, i com a condició suspensiva, caldrà aportar el projecte d'execució visat amb certificació del tècnic redactor dels canvis introduïts respecte del projecte bàsic amb llicència

 • Preu

  Liquidacions que caldrà efectuar:

  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 4%  CEM (cost d'execució material)
  • Taxes urbanístiques sobre els projectes bàsic i executiu: 2,80 euros/m2
  • Taxes urbanístiques per la verificació posterior del projecte executiu: 1,35 euros/m2
  • Taxa per ocupació de la via pública: Ordenança fiscal núm. 9 (mínim 124,80 euros/mes)
  • Rètol: 15 euros
  • Fiança pels valors urbanístics en risc: 2% del PEM (pressupost d'execució material)
  • En cas d'enderroc: 10% del PEM (mínim 600 euros)
 • Termini
  En qualsevol moment, però sempre abans de començar les obres.
Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
canetdemar@canetdemar.cat
^