Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Dijous, 10.11.2016
 • Concepte

  S'han aprovat per Decret de l’Alcaldia núm. DE1131/2016, de 4 de novembre de 2016, les condicions que hauran de regir la licitació per a l’atorgament de la llicència d’ocupació de domini públic per a l’explotació del bar a instal·lar a l’envelat de Vil·la Flora durant la revetlla de Cap d’Any, que es desenvoluparà la nit del 31 de desembre de 2016 i la matinada del dia 1 de gener de 2017.

 • Documents relacionats
  10-11-2016 14:18:47  Anunci
  CATCert certifica que en data 10-11-2016 14:18:47 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 10-11-2016 14:21:37 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 10-11-2016 14:23:54 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.