Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Dimarts, 24.09.2013
 • Concepte

  El proper dijous 26 de setembre de 2013 a les 20.30 hores, tindrà lloc un Ple ordinari a la Sala d'actes de l'Ajuntament de Canet de Mar, amb l'ordre del dia següent:

  1)Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de data 25.07.13

  2)Donar compte dels comptes anuals de l’exercici 2012 de la Residència Guillem Mas de Canet de Mar

  3)Aprovació compte general any 2012 de l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’Organisme Autònom Ràdio Canet

  4)Aprovació incoació expedient de contractació de l’escola bressol municipal i aprovació del plec de clàusules

  5)Ratificació acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juliol de 2013 d’aprovació modificació projecte executiu pistes de pàdel en l’àmbit de la concessió de la piscina municipal

  6)Aprovació acta de comprovació referent al contracte de concessió d’obra pública de la construcció d’habitatges dotacionals al rial dels Oms

  7)Aprovació revisió preus i devolució garantia definitiva contracte gestió servei públic recollida de residus

  8)Declaració d’especial interès o utilitat municipal obres construcció segon institut

  9)Aprovació de l’avanç del POUM

  10)Aprovació festes locals de Canet de Mar any 2014

  11)Moció que presenten els grups municipals de CiU, UMdC, PP, ERC i PSC de reprovació d’actes vandàlics

  12)Moció de resolució que presenten els grups municipals del PSC i ERC per garantir l’adequació dels serveis de biblioteques i sales d’estudis durant els períodes de major demanda d’aquests

  13)Moció presentada pels grups municipals d’ERC i el PSC en suport a la vaga indefinida i de les reivindicacions dels docents de les illes balears

  14)Precs i preguntes

 • Documents relacionats
  Acta ple 26/09/2013 - revisat

  Acta ple 26/09/2013 - revisat

  Fitxer: Ple_130926_revis.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 133
  Mida: 11,82 MB