Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Dijous, 14.03.2019

Targeta T16La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes que tenen entre els 4 fins als 16 anys que els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària on resideixi el nen o la nena.

La targeta T-16 és un títol personalitzat amb el nom i el DNI/NIE/passaport/llibre de família, que s'ha de validar a cada viatge, i només la pot fer servir el nen o la nena que en sigui el titular.

Poden ser titulars d'aquesta targeta tots els nens i les nenes que tinguin 4 anys fins els que compleixen els 16 abans del 31 de desembre i que resideixin a qualsevol dels municipis que conformen l'àmbit del sistema tarifari integrat.

La targeta T-16 té un cost d'emissió i gestió de 35 euros que s'haurà de pagar en la primera emissió del títol. La renovació de la targeta es realitzarà sense cost i de manera automàtica fins el 31 de desembre de l'any en què es compleixen els 16 anys.

La gestió i sol•licitud de la targeta T-16 per als nens i nenes de Canet de Mar es fa a través de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà - AMTU.

Heu d'emplenar el full de sol·licitud, disposar del DNI/NIE/passaport/llibre de família del nen o la nena i fer un pagament de 35 euros en concepte de cost d'emissió i gestió de la targeta.

Això ho podeu fer:

- per Internet: a la web trobareu la sol·licitud de la targeta i les instruccions per tramitar-la. Podeu fer el pagament i la tramitació de la T-16 a través del web.

- en un centre d'atenció al client de la xarxa de transport públic: podeu lliurar la sol·licitud juntament amb la fotocòpia del DNI/NIE/passaport/llibre de família del nen o la nena i fer allà el pagament.

- en un estanc del vostre municipi: podeu lliurar la sol·licitud juntament amb la fotocòpia del DNI/NIE/passaport/llibre de família del nen o la nena i fer allà el pagament.

El nen o la nena rebrà al seu domicili per correu certificat la targeta T-16 personalitzada en el transcurs de 30 dies computables a partir de la recepció i confirmació de la sol·licitud.

Per a les sol·licituds tramitades durant els mesos de juliol i agost el termini de lliurament de la targeta serà superior a l'habitual.

Per aclariment de dubtes, truqueu al telèfon 902 444 012 (cost de la trucada 0,083€ per establiment de trucada i 0,067€/min + IVA)

L’horari d’atenció telefònica és de 9.30 a 14.00 hores de dilluns a divendres.

Informació del nou servei de bus