Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Tràmits i gestions
 
 • Descripció

  Estan subjectes a Comunicació prèvia els actes d’edificació i ús del sòl següents, quan no afectin a edificis ni a espais protegits ni es toquin elements estructurals ni parets mestres:


  1.    Actuacions en espais no edificats:

  -    Manteniment de tanques de parcel·la (si se’n modifiquen les característiques, cal presentar croquis i definir materials)

  -    Neteja i desbrossament de solars i d’enjardinament que no impliquin la modificació del nivell de terres ni la tala d’arbres

  2.    Actuacions en façana i coberta (sense instal·lar bastides ni elements auxiliars de més de 3m d’alçada):

  -    Manteniment de les cobertes dels edificis, inclosa la reparació puntual de goteres o els canvis de teules

  -    Manteniment de façanes i reparació o substitució de trenca aigües, canals i baranes sense alterar-ne l’estructura

  -    Instal·lació o substitució de fusteries, persianes, reixes, baranes i similars, sense modificació del buit i sense sobresortir del pla de façana

  3.    Actuacions interiors (sense afectar elements estructurals ni modificar distribucions interiors):

  -    Manteniment, actualització i substitució d’instal·lacions de serveis

  -    Substitució de paviments, enrajolats, cuines i banys i canviar sanitaris, safareigs, portes i similars

  -    Construcció de rampes i adequació d’interiors per millorar-ne l’accessibilitat

 • Qui ho pot fer?
  La persona interessada pel tràmit o un representant degudament autoritzat
 • Àrea responsable
  Urbanisme
 • Quins documents s'han de portar?
  • Formulari de comunicació prèvia, degudament omplert
  • Pressupost de l'actuació, signat per l'industrial o pel responsable de l'obra
  • Còpia del justificant d'ingrés bancari (consulteu les oficines disponibles)

  Per a la devolució de la fiança i la garantia:

  • Instància de sol·licitud, incloent-hi el compte corrent per a l'ingrés dels imports (instància)
  • Original del rebut del pagament de la garantia
 • Com ho puc fer?
  • Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà
  • En línia, si teniu signatura digital. En aquest cas, heu d'entrar una instància genèrica i adjuntar a la sol·licitud la resta de documents, inclòs el formulari de comunicació prèvia.
 • Classificació temàtica
  Tràmits relacionats amb l'habitatge
 • Preu

  ICIO (ordenança fiscal núm.5):  4% del pressupost de l'obra (sense IVA)

  Taxa (ordenança fiscal núm.20, article 6.1.2. Preu al 2017:  28,71 euros)

  Garantia de reposició dels béns municipals:   60 euros

  Fiança per residus:  150 euros

 • Termini
  És un tràmit que es pot sol·licitar tot l'any
 • Silenci administratiu
  Positiu
 • Documents
  Comunicació prèvia 2019

  Comunicació prèvia 2019

  Fitxer: ComunicaciA__prA_via_2019.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 1007,56 kB

  Llistat edificis i elements catalogats

  Llistat edificis i elements catalogats

  Fitxer: Llistat_edificis_i_elements_catalogats.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 5
  Mida: 97,12 kB