Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Dimarts, 31.03.2020
Card mesures

L’ Ajuntament de Canet de Mar ha aprovat aquest matí la suspensió del cobrament dels tributs municipals no delegats a la Diputació de Barcelona durant els mesos d’abril i maig com a mesura per poder pal·liar el perjudici econòmic i alleugerir la pressió tributària dels canetencs i les canetenques davant la pandèmia del Coronavirus.

Així queda el calendari de pagaments:

Impost de vehicles de tracció mecànica: El termini de cobrament s’ha ampliat fins al 2 de juny amb data de càrrec del rebut domiciliat el dia 1 de juny.

Pel que fa a l’ IBI (Impost sobre béns immobles)  s'ajorna fins al mes de juny. Modificant les fraccions de pagament que ara seran: juny, agost, octubre i desembre.  Fins ara aquestes fraccions eren: maig, juliol, setembre i novembre.

Les taxes i quotes del mes de març i fins que duri l’estat d’alarma, de l’Escola Bressol El Palauet es cobraran només pels serveis efectivament prestats. Per tant, mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, els serveis complementaris prestats durant el mes de març es posaran al cobrament en data del 5 de juny pels rebuts domiciliats i durant el període comprès entre el 6 de maig i el 6 de juliol pels no domiciliats.  Una vegada aixecades les mesures decretades per l’estat d’alarma, es procedirà a la devolució de la part proporcional corresponent a l’escolarització del mes de març on el servei d’escola bressol no es va poder prestar pel tancament del centre ordenat pel Departament d’Educació. Respecte a la quota d’escolarització del mes d’abril, així com qualsevol altra posterior, no es procedirà al seu cobrament mentre el centre estigui tancat.

El cobrament de totes les taxes d'ocupació del domini públic com terrasses o guinguetes quedaran en suspens i s'ajustaran al temps d'efectiu gaudiment.

L’Ajuntament també està estudiant la forma de posar en marxa un pla d’estímul comercial, així com ajudes directes a autònoms i empreses del municipi per aquesta crisi.