Visita a l'Escola de Teixits
Visita a l'Escola de Teixits
cedida pel CRTTT