Signatura d'inici d'obres
Signatura d'inici d'obres
any 2008