Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Divendres, 21.10.2011
 • Concepte

  ORDRE DEL DIA
  1)  Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió extraordinària del Ple municipal de data 11.06.2011
  2)  Assabentat Decret de l´Alcaldia 555/2011 de delegació de competències als regidors i nomenament de Tinents d´Alcalde.
  3)  Donació  de  compte  de  la  nova  configuració  dels  diferents  grups  polítics municipals.
  4)  Fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local
  5)  Aprovació de les delegacions de competències plenàries a favor de la Junta de Govern Local.
  6)  Creació de la Comissió Assessora i determinació de les sessions ordinàries
  7)  Proposta  d´acord  presentada  pel  grup  municipal  d´ERC  de  creació  de comissions informatives permanents
  8)  Proposta  d´acord  presentada  pel  grup  municipal  d´ERC  de  creació  de  la Comissió informativa especial de la Policia Local.
  9)  Creació de la Comissió Especial de Comptes
  10) Creació de la Comissió de Govern com a òrgan complementari de l´Ajuntament.
  11) Nomenament  representants  municipals  en  associacions  i  la  Fundació  Els Garrofers
  12) Nomenament  membres  nats  de  la  Fundació  del  Patronat  de  l´Hospital Residència Guillem Mas i dels tres veïns representants a títol individual
  13) Nomenament representants municipals en consorcis, ADF i òrgans consultius supramunicipals
  14) Nomenament representants en diferents Consells Municipals
  15) Nomenament representants municipals en els consells escolars de centres públics i privats
  16) Nomenament representants del Consell de Govern de l´Organisme autònom de Ràdio Canet
  17) Nomenament representants municipals en convenis de col•laboració subscrits per l´Ajuntament
  18) Determinació de les retribucions i les dietes dels regidors
  19) Aprovació dies festes locals any 2012

 • Documents relacionats
  Acta Ple 14/07/2011 extraordinari - revisat

  Acta Ple 14/07/2011 extraordinari - revisat

  Fitxer: Ple_110714_extra_revis.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 46
  Mida: 336,79 kB