Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Dimecres, 20.10.2010
 • Concepte

  ORDRE DEL DIA

  1)  Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de data 27.05.2010
  2)  Assabentat dels comptes de l’Hospital residència Guillem Mas de l’exercici 2009
  3)  Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  453/2010,  de  3  de  juny,  de cessament de dos regidors
  4)  Donar compte del Decret de l’Alcaldia 470/2010, de 8 de juny, de delegació de competències als tinents d’alcalde
  5)  Aprovació canvi d’horari de les reunions de la Junta de Govern Local
  6)  Aprovació canvis de representants municipals en diferents associacions, consorcis i consells
  7)  Aprovació inicial modificació puntual Normes subsidiàries de planejament “Residència Miramar”
  8)  Aprovació liquidació compte explotació escola bressol curs 2008-2009
  9)  Aprovació modificació tarifes escola bressol curs 2010-2011
  10) Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits 2010
  11) Aprovació refinançament préstec amb la Caixa de Pensions
  12) Aprovació refinançament préstec amb la Caixa Catalunya
  13) Aprovació inicial Mapa d’Instal•lacions i Equipaments Esportius de Canet de Mar
  14) Aprovació determinació dues festes locals per a l’any 2011
  15) Aprovació  conveni  de  col•laboració  amb  el   Servei  Meteorològic  de Catalunya per a la instal•lació de l’estació meteorològica
  16) Moció presentada pel grup municipal del PSC en defensa de l’Estatut de Catalunya
  17) Moció presentada pel grup municipal de CiU sobre la sentència del Tribunal
  Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia i l’exercici del dret a decidir
  18) Moció de suport al Correllengua 2010
  19) Precs i preguntes

 • Documents relacionats
  Acta Ple 29/07/2011 - revisat

  Acta Ple 29/07/2011 - revisat

  Fitxer: Ple_100729_revis.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 50
  Mida: 779,4 kB