Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
 
 • Concepte
  L'Ajuntament de Canet convoca la provisió de dues places d'agent de la Policia Local per a la plantilla de funcionaris, a través del sistema de concurs oposició lliure.
 • Termini de presentació

  Les instàncies es poden presentar del 14 d'agost al 2 de setembre.
  Drets d'examen: 15,40 euros

 • Documents relacionats

  Instància
  Bases

  Arxius eliminats per contenir dades personals.

  Llista d'admesos i exclosos en el concurs d'oposició lliure.
  Citació dels aspirants a les proves d'aptitud física.
  Decret 1184/2009 admesos / exclosos
  Resultat proves físiques
  3a convocatòria
  Resultat tercer exercici proves cultural i teòrica - Els aspirants que tenen una nota superior a 5 punts i són declarats aptes, s'hauran de personar el proper dijous dia 5 de novembre a les 8.00 hores, per dur a terme la prova psicotècnica. Qui superi la prova psicotècnica farà l'entrevista, d'acord amb el que disposen les bases de selecció.