Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
 
 • Entitat adjudicadora
  Ajuntament de Canet de Mar
 • Dependència que tramita l'expedient
  Secretaria. Servei de contractació
 • Número d'expedient
  1/2009
 • Pressupost base de licitació
  2.280.413,03 euros
 • Termini de presentació
  13 dies naturals a comptar del següent al de la publicació de l'anunci de licitació al BOP
 • Obertura de les ofertes
  A l'Ajuntament de Canet de Mar, el primer dia hàbil següent a aquell en què finalitzi el termini de presentació de les propostes
 • Documents relacionats
  Anunci obres d'urbanització riera Gavarra

  Anunci licitació

  Fitxer: Anunci_licitacio_obres_Gavarra.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 34,46 kB

  CATCert certifica que en data 22-01-2009 12:17:49 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  Plec riera Gavarra

  Plec de clàusules administratives

  Fitxer: plec.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 15
  Mida: 158,97 kB

  CATCert certifica que en data 22-01-2009 12:18:23 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.