Botó que mostra/amaga menú lateral
Llicències d'obres majors per al moviment de terres
 
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electrònic
 • Descripció
  Permís que dóna l'Ajuntament per al moviment de terres, englobant en aquest concepte el buidat, l'excavació, el desmunt de terres, el terraplenat i les cates d'explotació
 • Qui ho pot fer?
  L'interessat o el promotor de l'obra
 • Àrea responsable
 • On es pot fer?

  A l'oficina de Serveis Tècnics
  C/Ample, 11
  Telèfon: 93 794 39 40
  Canet de Mar

 • Quins documents s'han de portar?
  • Intància de sol·licitud
  • Plànol d'emplaçamant a escala 1:2000
  • Plànol topogràfic de la parcel·la 1:500, on s'indiquin les cotes d'altimetria, l'edificació i l'arbrat existent i la posició en planta i alçada de les finques o construccions veïnes que es puguin veure afectades pel desmunt o reomplert
  • Plànol dels perfils necessaris per apreciar el volum i les característiques de l'obra a fer, així com els plànols de detall necessaris que indiquin les precaucions a adoptar en relació a la pròpia obra, la via pública i les finques o construccions veïnes
  • Memòria tècnica referida als punts anteriors, en la que s'haurà de precisar en quins moments és indispensable la presència a l'obra del tècnic director
  • Compromís del peticionari que les obres s'executaran per una empresa constructora competent i que, al seu davant, a més de la direcció facultativa, hi haurà un tècnic titulat que assumeix expressament la funció de tenir cura de la correcta execució dels treballs
 • Com ho puc fer?

  Actualment només es pot tramitar presencialment, presentant la documentació necessària a:
  l'oficina de Serveis Tècnics
  C/Ample, 11
  Horari

 • Preu

  Liquidació que caldrà efectuar:

  • Taxa urbanística: 0,10 euros /m2 (mínim 41,78 euros)
  • Taxa d'ocupació de la via pública: Ordenança fiscal núm 9 (mínim 124,80 euros /mes)
  • Rètol: 15 euros
  • Fiança per enderrocs i residus de la construcció: 12,02 euros/m3 (mínim 120,20 euros)
  • Fiança pels valors urbanístics en risc: 2%  del PEM (pressupost d'execució material)
Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
canetdemar@canetdemar.cat
^