Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Dimarts, 06.03.2018
 • Concepte

  La Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de febrer de 2018, ha acordat aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació, per procediment obert, del servei de prevenció i salvament a les platges de Canet de Mar durant les temporades 2018-2020.

 • Dependència que tramita l'expedient
  Secretaria. Secció de contractació.
 • Tipus de contracte
  Contracte de serveis
 • Número d'expedient
  04/2018
 • Procediment
  Obert harmonitzat
 • Documents relacionats
  CATCert certifica que en data 20-06-2018 12:05:15 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 28-05-2018 15:21:16 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 10-05-2018 16:50:57 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 10-05-2018 16:50:26 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 10-05-2018 16:49:24 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 07-05-2018 13:15:03 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 02-05-2018 10:07:05 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 16-04-2018 11:51:41 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  16-04-2018 11:49:23  Acta
  CATCert certifica que en data 16-04-2018 11:49:23 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 26-03-2018 08:44:37 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 06-03-2018 08:54:04 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 06-03-2018 08:56:09 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 06-03-2018 10:39:05 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
 • Enllaços

  Consulteu la Guia DEUC