Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Dimarts, 14.03.2017
 • Concepte

  Anunci.

  En compliment del que disposa l’article 17 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’anuncia que l’Ajuntament en sessió ordinària del Ple de data 23 de febrer de 2017 va aprovar provisionalment, per l’exercici de 2017 i següents, la modificació de l’Ordenança fiscal general reguladora de preus públics.

 • Documents relacionats
  Edicte modif OF preus publics

  Edicte modif OF preus publics

  Fitxer: edicte_modif_OF_preus_publics.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 76,88 kB

  Certificat modificació OF preus públics

  Certificat modificació OF preus públics

  Fitxer: certificat_modif_OF__preus_publics.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 8
  Mida: 3,73 MB