Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Transparència i Govern Obert
 
  • L'emissora local Ràdio Canet, ha estat organisme autònom fins al desembre de 2017. El Ple de la corporació va acordar la seva dissolució, que ha estat efectiva a data 1 de gener de 2018.