Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

La cartellera - TAULER D'ANUNCIS
 
 • Concepte

  Informes de dades que comuniquem conforme l'article 4.1 b) de l'Odre HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i de conformitat amb el que s'estableix a la disposició addicional transitòria única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de financiació, previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 • Documents
  Informa PMP - octubre 2014

  Informe PMP - 3r trimestre

  Fitxer: Informe_PMP_octubre_2014.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 42,87 kB

  Informe PMP quart trimestre 2014

  Informe PMP 4t trimestre 2014

  Fitxer: informw_PMP_4T_trimestre_2014.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 62,37 kB