Què és ÀMBIT?
"Els clubs esportius es queixen de l´estat del pavelló", "Investiguen una empresa de Canet per tràfic de material nuclear", "50 anys dels gegants del barri dels Abells", "Francesc Garcia suspèn el primer any", "Moció de censura!", "Les rieres, parades". "Ibis Puig, un any a l'alcaldia de Canet", "L'Odeon agonitza!"...

Amb titulars com aquests comencen els reportatges de la revista ÀMBIT. La informació local té l´avantatge de tractar els temes que més de la vora preocupen a la gent. És per això que les notícies que apareixen a la nostra publicació no tenen res a veure amb els titulars dels mitjans de comunicació convencionals. A ÀMBIT només parlem de Canet, però ho fem aprofundint tant com podem en tot allò que passa al nostre voltant més proper. Les associacions de veïns, les entitats esportives i culturals, els artistes locals, els grups de joves, les activitats dels jubilats, els plens municipals... aquests són els protagonistes de la nostra revista des sempre.
 
La història d'àmbit
El novembre de 1995 va aparèixer el primer número de la revista, com a resultat d'un projecte cultural de l'editora canetenca Edicions Els 2 Pins.  Els primers coordinadors de la revista, Pere Riera i Carles Sàiz, ja havien participat en d'altres revistes locals i es van atrevir a afrontar el repte d'engegar una nova  publicació gràcies al suport dels comerços de Canet, que des del principi van apostar per una alternativa independent, al costat del model clàssic -fins llavors- d'elaborar una revista local.

Va ser molt important el primer equip de redacció, format per Míriam Sorribas, Albert Gurri, Antoni Cruanyes, Albert Xiqués, Jordi Ortega, Núria Pastor i el dibuixant Albert Xiqués. De seguida s'hi van afegir Gemma Martí, M. Salut Masvidal i Jordi Rovira. Des de llavors, la relació de col·laboradors ha anat variant així com la coordinació de la revista. Vuit mesos després de la seva aparició Carles Sàiz assumia la direcció complerta de la revista, fins que pel setembre de 1997, es va donar el primer relleu en la coordinació, amb Gemma Martí. Un any i mig després. pel març de 1999 Antoni Cruanyes va agafar temporalment el càrrec fins que pel juliol de 1999 la coordinació va recaure a mans de Francesc Arcas fins l'octubre de 2001. Actualment el coordinador torna a ser Carles Sàiz.

La revista es va engegar amb pocs mitjans, tant tècnics com econòmics, que van ser suplits amb grans dosis d'imaginació, bona voluntat i paciència per  aquells col·laboradors que, després de salvar força obstacles, van transformar el primer número de la revista en un referent, no només a Canet sinó també a la comarca del Maresme.

L'equip inicial d'ÀMBIT no va comptar tampoc amb cap local destinat a redacció i les reunions dels primers números es van anar fent a les cases particulars dels redactors. No va ser fins al cap de mig any de la seva aparició que la revista es va instal·lar, en un petit local de 20 metres quadrats, de titularitat municipal i compartit amb l'Associació de Pesca La Daurada i el Club Mar i Vent.

En aquest local la redacció hi va estar, de manera precària, fins el gener de 2001, quan per problemes d'humitats i goteres, -amb la revista plenament consolidada- els responsables d'ÀMBIT i EDICIONS ELS 2 PINS van decidir marxar cap a un nou local. Casualment. deu dies després, el llavors alcalde, Francisco Garcia Pujadas, -que desconeixia el canvi d'espai de redacció- va fer enderrocar el vell edifici sense comunicar-ho als responsables de la revista.

L'arrendament i trasllat a un nou local va comportar una millora  substancial, no només en l'edifici sinó també en l'aspecte estètic de l'espai de la redacció. L'adquisició de nou mobiliari -amb un projecte integral- i maquinària  per l'automaquetació de la revista -que fins aquell moment ho havia anat fent un dissenyador particular- va fer millorar la imatge de la publicació, sumat al pla d'optimització de recursos al qual es va decidir sotmetre la revista, va permetre que per l'agost de 2001 s'incorporés la fotografia digital en el treball periodístic dels redactors així com també, pel març del 2002, l'aposta per l'àmbit-digital, l'edició electrònica de la revista, tot mantenint l'edició tradicional en format paper.
 
Com es fa la revista?
El procés de producció de cada revista comença una setmana després de l'aparició al carrer de l'exemplar del mes. Tots els periodistes i col·laboradors són convocats pel coordinador i es reuneixen a la redacció  de la revista. Després d'un bombardejat d'idees, previsions i assumptes que han quedat al tinter, decideixen els temes que es podrien incloure en el següent número d'ÀMBIT i es marca la data del lliurament. A banda d'això, a mida que passen els dies es van perfilant els continguts de les planes i és a mans del coordinador anar modificant la maqueta en funció de les necessitats i dels suggeriments dels caps de secció, que van introduint a l'ordinador de la redacció els textos i les fotografies digitals dels diferents esdeveniments del mes. Una vegada es té tot el material, -tant gràfic com escrit- s'acaba de compaginar i amb les primeres proves a la mà es fan les correccions lingüístiques oportunes. Paral·lelament, l'agent comercial de la revista s'encarrega de buscar anuncis als establiments a fi de que les pàgines comercials quedin plenes de publicitat.

Pocs dies abans que la revista entri a impremta, el coordinador i el redactor del reportatge central elaboren l'editorial de la revista i com que ha de reflectir el posicionament de tots els redactors, s'envia a tots els redactors via e-mail la proposta, a fi de que diguin la seva.

Amb les últimes correccions a la mà, el coordinador de la revista fa la darrera revisió i dóna el vistiplau al tancament de l'edició.

Una vegada queda tot enllestit, s'envia el pdf d'alta resolució a impremta a través d'un FTP i quatre dies després arriba els exemplars impresos. Comença llavors la darrera etapa de l'exemplar, la distribució dels subscriptors i els anunciants i quatre dies després, la revista arriba al carrer.

ÀMBIT, la revista de Canet de Mar, actualment és un mitjà de comunicació totalment consolidat i semiprofessional, amb 150 números editats.
 
Què hi trobem a ÀMBIT?
Les seccions de la revista són les pròpies d´un mitjà d´informació local, normal i corrent i es tracten temes relacionats amb la vida social, política, esportiva i cultural. Tanmateix ÀMBIT ha volgut, des de sempre, comptar amb la opinió de la gent del carrer i reserva cada mes tres pàgines a articles d'opinió i cartes. ÀMBIT rep cada mes moltes cartes, un indicatiu clar del grau d´implicació del poble vers la revista.

La portada d'ÀMBIT -sempre a color- està relacionada amb el tema central de la publicació així com també estarà relacionat el còmic principal i l'editorial de la revista, on la redacció es posiciona vers el tema.

El nombre de pàgines de la revista fluctua entre les 24 i les 28, a excepció dels mesos de juny i desembre que, pel volum de publicitat, es fan dos números especials. El del juny, està dedicat a la Festa Major, amb tota la programació i novetats, mentre que el número especial del desembre fa un resum de tot l'any.

A banda dels tema central, ÀMBIT reserva cada mes un espai als temes secundaris. Normalment trobem tres o quatre pàgines destinades a reportatges o entrevistes, intercalades amb publicitat.

I si amb les pàgines de reportatges i entrevistes no n'hi ha prou, també tenim els noticiaris, on la informació és tractada més lleugerament i no amb tanta precisió. Dues pàgines, alternades amb força fotografia, es dediquen a temes de societat i política mentre que a les activitats esportives se'n reserva una per ressenyar les gestes i classificacions dels esportistes i entitats de la població.

Pel que fa a la informació cultural, trobem també dues pàgines on s'hi ressenyen les principals exposicions i actes culturals que s'han organitzat durant aquell mes. També trobem la secció "La Crònica" on es fa una ressenya de l'acte cultural més important d'aquell mes, de la mà d'algun redactor d'ÀMBIT i ocasionalment, d'algun expert.

La revista compta també amb d'altres seccions fixes com La Crònica del Segle XX, on breument se'n explica què va passar a Canet fa cent anys i també trobem la secció El Canetòmetre on la redacció de la revista cada mes aprova o suspèn a tres col·lectius de la població que han destacat per alguna cosa.
 
A banda d'això, la darrera pàgina de la revista es destina a 'entrevista a un personatge de Canet que fa reflexions sobre el poble i sobre el seu futur.
 


Ajuntament de Canet de Mar
Entitat:  ÀMBIT la revista de canet de mar
Àmbit:  Cultural
Fundació:  08-11-1995
Adreça:  Carrer de la Palma, 11
08360 Canet de Mar
Catalunya
E-mail:  redaccio
@ambitdigital.net
Socis:  250
Quota:  18 euros l'any
Francesc Arcas Coordinador
Marc Vidal Redactor
Albert Herrero Redactor
Irina Tasias Redactora
Lourdes Pla Redactora
Jordi Llagostera Fotògraf
Albert Xiqués Dibuixant
Ricard Cáceres Col·laborador
Quirze Planet Columnista
Josep M. Flotats Columnista
Anna Martí Comptable
Jordi Rossell àmbitdigital
Joaquim Salvà Defensor del lector
Ton Roig El temps
Roger Riera Esports
Jordi Dotras Esports
David Gras Fotògraf
http://www.ambitdigital.org
Autenticació