Qui som
L'Orfeo Misericòrdia al Castell de Santa Florentina
L'Orfeó Misericòrdia va ésser fundat al 9 de Novembre de l'any 1919. En va ésser el seu primer director Mn. Josep Soler, que conduí l'Orfeó fins l'any 1928. Aleshores el succeí el mestre Alfons Dotras i Feliu, veritable impulsor de l'Orfeó. L'any 1957 el rellevà el seu fill i del que ha estat director,fins fa poc temps, el mestre Jaume Dotras i Serrabella. El relleu correspon ara al seu fill, Xavier Dotras i Dotras
En la seva dilatada història ha donat recitals arreu de la geografia catalana, participant en nombroses trobades corals i fent tota mena de col·laboracions. Destacarem com a concerts més emblemàtics la participació al "III Festival Coral del Atlántico" d'Isla Cristina (1989); el concert a la Cúpula dels Comediants (1991); la missa al Sepulcre de Sant Pere al Vaticà, en presència dels bisbes de la Diócesi de Girona i els cants que més tard van oferir al Sant Pare (1981); el concert a l'Ateneo de Madrid (1994), amb notable èxit, la missa a la Basílica Santa María del Mar de Barcelona (2000) etc.
També cal destacar les col·laboracions amb el cor alemany Liederkranz Steinenbronn (1982); el cor japonès Kioto-Osaka Kamerchor (1985) i l'Orfeó Català (2000) amb motiu de la clausura del Centenari de Lluís Domènech i Muntaner.
El seu repertori és extens i variat, així hi figuren autors com Victoria, Palestrina, Bach, Mozart, Gounod, Mitterer, Fauré etc. i obres com la "Gal·lia" de Gounod, el "Magnificat" de Cererols, també Misses i Salves Solemnes de diferents autors.
Cultiva la cançó autòctona en la que estan representats tots els autors corals de Catalunya i ha fet incursions al món de l'opera i del jazz
L'Orfeó participa activament a la litúrgia de la Parròquia i del Santuari de la Misericòrdia de Canet de Mar
 
P.D.
Per a qualsevol persona que vulgui formar part de L'ORFEÓ MISERICÒRDIA posis en contacta amb el nostre director Sr. Xavier Dotras  
 
Adeu al nostre director
L´' Orfeó Misericòrdia lamenta la irreperable pèrdua del que ha estat el seu director durant més de quaranta anys, el Mestre Jaume Dotras i Serrabella , que ens deixà el passat dia 28 d'Octubre de 2003, a l'edat de 71 anys.
El seu pas per les nostres vides i la nostra música, ens deixaran per sempre una emprenta en el cor i un camí a seguir.
Sempre estará amb nosaltres!!

                           Canet de Mar 1 d`Novembre de 2003


"Bell ès recordar
els moments que ens han deixat.
Més bell serà fer del present,
un bocí d'eternitat.
Que el temps no resta mai absent,
si reviu dins del passat"

                                        lletra; J. Galcerán
                                        música; X Dotras
 
1r CONCURS DE CANÇONS POLIFÒNIQUES
1r CONCURS DE CANÇONS POLIFÒNIQUES PREMI "JAUME DOTRAS SERRABELLA"
organizat per l'Orfeó Misericòrdia, amb el patrocini de l'Excm. Ajuntament de Canet de Mar

                       B  A  S  E  S

El concurs té dues modalitats: Cançó i Cançó Nadalenca.

Podrán participa-hi tots els que ho desitgin, tant a títol individual com col-lectiu.

Les cançons han de ser originals, inèdites i polifòniques (minim 3 veus), amb acompanyament de piano o orgue, i preferiblement en català.

Les obres s'hauran de presentar per triplicat dins d'un sobre tancat, amb un lema escrit al damunt, conjuntament amb una plica tancada i amb el mateix lema, on hi constin les dades del autor (nom, adreça i telèfon).

les obres s'hauran de presentar o trametre a Sr. Xavier Dotras Dotras, Riera Buscarons, 97 1r. 08360-CANET DE MAR.
La data limit de presentació serà el 31 de Agosto de 2006.

els premis serán dotats amb 600 Euros per cadascuna de les modalitats.
Les cançons guanyadores quedarán en propietat de l'Excm. Ajuntament de Canet de Mar, qui se'n reserva, també, els drets de edició.

el jurat, la desició del qual es inapel-lable, serà format per persones de recuneguda vàlua en el campo de la música.
Quansevol dels premis pot ser declarat desert, si el jurat ho considera oportú.

El veredicte es farà pùblic en el decurs d'una vetllada musical, durant el mes d'octubre de 2006.

Les obres no premiades es podran pasar a recollir a partir del mes de novembre de 2006 i fins a final d'any, a Sr. Joan Roig, c/Ample, 32, 08360-CANET DE MAR, tel 93 794 0625.
En cas de no ser recollides dins aquest termini, quedaran en propietat de l'Orfeó Misericòrdia.

El jurat podrà modificar i resoldre quansevol aspecte no previst en aquestes bases.

La participació en aquets concurs, supossa la total acceptació de les seves bases.


 
VEREDICTE DEL 1r CONCURS DE CANÇONS POLIFONIQUES
               Premi "JAUME DOTRAS SERRABELLA"

            Organitzat per l'Orfeó Misericordia i
      patrocinat per l'Excm. Ajuntament de Canet de Mar


A Canet de Mar, essent el dia 24 d'octubre de 2006, i a les 23 hores, es reuneix el jurat qualificador, format per


Xavier Dotras Dotras, pianista, compositor i director       de l'Orfeó misericordia
Pere Dotras Serrabella,sots-director de l'Orfeó Misericordia
Inmaculada Roig Travesa, sots-director de l'Orfeó Misericordia,

per otorgar segons el seu criteri, quines obres, d'entre totes les presentades, són mereixedores dels premis de Cançó
i Cançó Nadelenca, dotats amb 600 euros cadascun

Després de la deliberació, han resultat guanyadores

   -en la modalitat de Cançó, l' obra:
   "AVE MARIA"  de Christopher Muscat, de Malta

   -i en la modalitat de Cançó Nadelenca, l'obra:
   "NIT DE REIS" de Jordi Sansa Llovich, de Barcelona.

I per a que així consti, signen en senyal de conformitat els membres del jurat
 
2n CONCURS DE CANÇONS POLIFÒNIQUES
2n CONCURS DE CANÇONS POLIFÒNIQUES PREMI “JAUME DOTRAS SERRABELLA” organitzat per l’Orfeó Misericòrdia, amb el patrocini de l’Excm. Ajuntament de Canet de Mar

BASES


1. La modalitat del concurs és: Cançó Nadalenca.

2. Podran participar-hi tots els que ho desitgin, tant a títol individual com col•lectiu.

3. Les cançons han de ser originals, inèdites i no premiades en altres concursos, amb un mínim de 3 veus, amb o sense acompanyament de piano o orgue, i preferiblement en català. De fàcil interpretació.

4. Les obres s’hauran de presentar per triplicat dins d’un sobre tancat, amb un lema escrit al damunt, conjuntament amb una plica tancada, i amb el mateix lema, on hi constin les dades de l’autor (nom, adreça i telèfon).

5. Les obres s’hauran de presentar o trametre a: Sr. Xavier Dotras Dotras,  Riera Buscarons, 97, 1r,  08360-CANET DE MAR.
La data límit de presentació serà el  30 de setembre de 2007.

6. El premi serà dotat amb 600 €. La cançó guanyadora quedarà en propietat de l’Excm. Ajuntament de Canet de Mar, qui se’n reserva, també, els drets d’edició.

7. El jurat, la decisió del qual és inapel•lable, serà format per persones de reconeguda vàlua en el camp de la música. El premi pot ser declarat desert, si el jurat ho considera oportú.

8. El veredicte es farà públic en el decurs del Concert Nadalenc del dia 16 de desembre de 2007, a l’Església Parroquial de Canet de Mar.

9. Les obres no premiades es podran passar a recollir durant el mes de gener de 2008, a: Sr. Joan Roig, c/Ample, 32, 08360-CANET DE MAR, telèfon 93 794 06 25. En cas de no ser recollides dins aquest termini, quedaran en propietat de l’Orfeó Misericòrdia.

10. El jurat podrà modificar i resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases.

11. La participació en aquest concurs,  suposa la total acceptació de les seves bases.
 


Ajuntament de Canet de Mar
Entitat:  ORFEÓ MISERICÒRDIA
Àmbit:  Cultural
Fundació:  09-11-1919
Adreça:  Riera Buscarons 50
08360 Canet de Mar
Maresme
E-mail:  orfeomisericordia
@canetdemar.lamalla.net
Telèfon:  937940657
Fax:  937941850
Josep Aguilar president
Xavier Dotras Director
Autenticació