Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Divendres, 16.01.2009

L'Ajuntament ha aprovat la convocatòria d'ajuts per al foment de la participació en activitats extraescolars. Es tracta d'un ajut de la Generalitat que s'adreça a alumnes que es trobin en situació desafavorida i estiguin escolaritzats en centres públics.

L'objectiu d'aquest ajut és reduir el cost de les activitats extraescolars a les famílies amb menys recursos econòmics. Els criteris d'atorgament es basen en la renda familiar. Així, per acollir-s'hi s'haurà d'acreditar no haver tingut, durant el darrer exercici fiscal liquidat, una renda familiar superior a:

Famílies de dos membres: 15.221 euros
Famílies de tres membres: 19.989 euros
Famílies de quatre membres: 23.711 euros
Famílies de cinc membres: 26.907 euros
Famílies de sis membres: 29.994 euros
Famílies de set membres: 32.912 euros
Famílies de vuit membres: 35.810 euros
A partir del vuitè membre, s'afegiran 2.875 euros per cada nou membre computable.

La documentació necessària per acreditar aquestes circumstàncies és:

  • Declaració de la renda, certificat d'ingressos emès per l'Agència Tributària, certificat de pensió
  • DNI de la persona sol·licitant
  • Llibre de família
  • Document que acrediti que l'alumne està inscrit en l'activitat per la qual sol·licita subvenció (rebut bancari, ...)

L'import màxim que pot rebre cada alumne serà de 75 euros.

Lloc i termini de presentació de sol·licituds
Es pot presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa a l'Àrea d'Educació i Infància de l'Ajuntament de Canet de Mar (Vil·la Flora) del 19 al 26 de gener de 2009. Cal demanar cita prèvia al telèfon: 93 795 46 25.