Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Dijous, 25.06.2020

estiu unsplashL’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar, a la Junta de Govern Local del passat 18 de juny, les bases reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics per fer front a les despeses de les activitats d’estiu i d’escola bressol. Aquestes bases s’han fet  públiques a Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la web de l’ajuntament i al tauler d’anuncis.

La línia d’ajuts per a activitats d’estiu compta amb una dotació pressupostària de 35.000€ i la d’activitats d’escola bressol compta amb 25.000€-, que s’atorgaran entre aquelles famílies que presentin correctament la seva sol·licitud i que acreditin les circumstàncies econòmiques ( els ingressos familiars dels mesos de  març, abril i maig de 2020) i socials que es demana a les bases. En el cas de les activitats d’estiu l’ajut màxim serà de 200€ i podrà ser de fins al 100%. Per a les activitats d’escola bressol es prendrà com a referència el cost del servei i l’ajut també podrà ser de fins al 100%. Els ajuts són compatibles amb altres d’altres administracions sempre i quan no se superi el cost del servei.

Amb aquests ajuts l’Ajuntament de Canet de Mar pretén donar suport als infants, joves i a les seves famílies per participar en activitats que afavoreixin la seva socialització, el contacte amb l’entorn natural i a l’aire lliure i així reduir els efectes del confinament, facilitar la intervenció educativa integral en  el temps de lleure i afavorir la conciliació i la inserció laboral de les mares i pares.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 25 de juny de 2020 i acaba el pròxim dimarts 14 de juliol. Les sol·licituds s’hauran de presentar de forma telemàtica a través del portal de tràmits de la web municipal o bé de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

Botó tràmtits