Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Dimarts, 05.03.2019

A la sessió plenària del 20 de desembre es va aprovar la xifra oficial de població de Canet de Mar. És la dada que ens ha facilitat l'Institut Nacional d'Estadística, d'acord amb tots els moviments fets al padró d'habitants durant l'any 2017. La xifra oficial d'habitants al nostre municipi, a data 1 de gener de 2018 és de 14.583 persones. La dada es facilita sempre al desembre i la dada oficial és la de l'1 de gener.

A partir d'aquesta xifra, podem extreure'n la resta de dades que ens permeten conèixer les característiques de la població:

Xifra total de població de Canet de Mar a 1/01/2018:  14.583 persones
Dones: 7.508
Homes: 7.075

Xifra d'habitants nascuts fora de Catalunya: 3.918 persones

Durant el 2018 a Canet de Mar hi ha hagut 96 naixements i 217 defuncions.

Piràmide d'edats:

De 0 a 14 anys: 2.270 persones
De 15 a 64 anys: 9.270 persones
De 65 a 84 anys: 2.501 persones
Més de 84 anys: 542 persones

població per edats 2018

xifra població - idescat

Font: INE, IDESCAT.