Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Dijous, 23.05.2019

Imatge web ajuts menjadorEl Consell Comarcal del Maresme ha publicat les bases per poder sol·licitar les beques menjador per al curs 2019-2020. Els beneficiaris dels ajuts de menjador del Consell Comarcal són els alumnes d’educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria de centres públics de la comarca. Cal tramitar la sol·licitud al municipi on s'està empadronat. empadronats a Canet de Mar, que s’ajustin als criteris de les bases de la convocatòria publicades pel mateix Consell Comarcal.

En el cas de Canet de Mar, la sol·licitud s'ha de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. El termini és del 27 de maig al 21 de juny ambdós inclosos.

Documentació que cal lliurar:

 •    Sol·licitud CCM1 emplenada
 •    Original i fotocòpia de: DNI/NIE vigent de tots els membres de la unitat familiar
 •    IDALU, codi identificador que cal demanar al centre escolar (només en cas que en el curs 2018/2019 NO s'hagi demanat l'ajut o que la documentació hagi caducat i s'hagués renovat)
 •    Volant/Certificat de convivència actual

Documentació complementària de la situació econòmica de l’any 2018 (es recomana que els sol·licitants facin la declaració de la renda)

 •    Autorització per sol·licitar a l’AEAT informació
 •    Certificat acreditatiu de pensions i ajuts
 •    Certificat acreditatiu de l’Agència Catalana de l’Habitatge, en cas d’ajut de lloguer
 •    Certificat acreditatiu d’ajuts d’urgència social
 •    Informe de vida laboral

Documentació complementària de la situació familiar: (només en cas que demaneu l'ajut per primera vegada o que la documentació hagi caducat i l'hageu renovat)

 •    Carnet de família nombrosa
 •    Carnet de família monoparental
 •    Resolució d'infants en acolliment
 •    Discapacitat: certificat emès pel CAD
 •    Conveni o sentència de divorci
Bases

Bases

Fitxer: beca_menjador_BASES_AIM_19_20.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 20
Mida: 206,04 kB

Model CCM

Model CCM

Fitxer: beca_menjador_MODEL_CCM1_19_20.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 63,36 kB