Ajuntament de Canet de Mar   Ajuntament de Canet de Mar

Al Ple de 28 de juliol de 2016 es va aprovar per unanimitat la designació de les dues festes locals per al 2017, que coincidiran amb el dia exacte de la festivitat del nostres patrons. Així a Canet de Mar, l'any 2017 serà festa local els dies 29 de juny, Sant Pere (dijous) i 8 de setembre, Ntra.Sra.de la Misericòrdia (divendres).

Informació relacionada:

Calendari festius autoritzats per a l'obertura comercial a Canet de Mar.

Seu electrònica

Informació publicada el 12 de desembre de 2016