Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

La cartellera - TAULER D'ANUNCIS
PUBLICAT Dijous, 25.01.2018
 • Concepte

  Procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició, en torn lliure, per a la constitució d’una borsa de treball de treballadors/es socials, (grup A2) per cobrir diverses necessitats de caràcter temporal de l’Ajuntament de Canet de Mar.

  Aquesta convocatòria es regirà per les presents Bases específiques i per les Bases generals aprovades pel Ple Municipal en sessió de data 27 de maig de 2010, i publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 136, de data 8 de juny de 2010.

 • Tipus de contracte
  El tipus de relació serà de personal laboral temporal.
 • Termini de presentació
  Presentació d'instàncies fins al dilluns 5 de febrer.
 • Lloc de presentació d'instàncies
 • Documents
  CATCert certifica que en data 28-02-2018 14:57:03 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  22-02-2018 12:29:28  Acta
  CATCert certifica que en data 22-02-2018 12:29:28 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 22-02-2018 12:30:56 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  CATCert certifica que en data 13-02-2018 14:49:47 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  25-01-2018 09:58:04  edicte
  CATCert certifica que en data 25-01-2018 09:58:04 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.