Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Divendres, 22.09.2017

El passat mes de juny la Generalitat va publicar l'Ordre EMO/127/2017, a través de la qual s'estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 2019. A l'esmentada Ordre s'especifica que els ajuntaments que no comuniquin a la Direcció General de Comerç els dos dies addicionals d’obertura que es volen afegir pel seu municipi, s’afegiran automàticament els dies 15 d’agost i 30 de desembre de 2018.

Aquest Ajuntament, seguint les indicacions de l'Àrea de Promoció Econòmica, coincideix en l’elecció d’aquestes dates com a festius addicionals d’obertura autoritzada, per la qual cosa no hem comunicat res a la Direcció General de Comerç i per tant, s'inclouran al calendari de festius d’obertura autoritzada ambdues dates.

Concretament, els dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públics per l’any 2018 són els següents:

•    7 de gener
•    1 de juliol
•    15 d’agost
•    12 d’octubre
•    1 de novembre
•    6, 8, 16, 23 i 30 de desembre.

Us recordem els dies festius d'aquest darrer trimestre de 2017