Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Dimarts, 18.04.2017

enderroc vagons abril 2017Aquests darrers dies s’ha enderrocat la nau de la zona dels vagons; actuació que prèviament ha hagut de superar, al llarg dels dos darrers anys diversos tràmits administratius i burocràtics que han endarrerit la seva execució.

La primera actuació d’enderrocament va ésser retirar el sostre d’amiant, un dels problemes que presentava, tasca realitzada per una empresa especialitzada; un cop comprovat que tot l’amiant  ja estava degudament eliminat, es va procedir a l’enderrocament total de la nau; la qual prèviament havia estat buidada de les diferents andròmines i deixalles, per personal de la Brigada d’Obres i Serveis. L'enderroc l'ha dut a terme una empresa externa, contractada per l'Ajuntament.

L’Ajuntament ha hagut de realitzar aquest enderrocament, d’acord amb el conveni de lloguer vigent des del 2006; el qual indica que qualsevol acció que hi vulgui desenvolupar l’Ajuntament se n’ha de fer càrrec.

Aquesta acció forma part de la primera fase, d’alliberament i d’adequació de la zona. Es continuen les negociacions, amb el Ministerio de Fomento, per tal de poder realitzar la segona fase, que per tal d’obrir l’espai a l’us públic, requereix fer un accés des de la carretera N-II, una mínima urbanització de l’espai, dotar-lo d’enllumenat adient i alhora adequar el clavegueram d’algunes de les vivendes de la zona a la nova situació.

Tot i que les negociacions estan en una fase prou avançada, no es preveu haver culminat l’execució de tot el procés d’obres necessàries fins al proper any 2018.