Ajuntament de Canet de Mar   Ajuntament de Canet de Mar

enderroc vagons abril 2017Aquests darrers dies s’ha enderrocat la nau de la zona dels vagons; actuació que prèviament ha hagut de superar, al llarg dels dos darrers anys diversos tràmits administratius i burocràtics que han endarrerit la seva execució.

La primera actuació d’enderrocament va ésser retirar el sostre d’amiant, un dels problemes que presentava, tasca realitzada per una empresa especialitzada; un cop comprovat que tot l’amiant  ja estava degudament eliminat, es va procedir a l’enderrocament total de la nau; la qual prèviament havia estat buidada de les diferents andròmines i deixalles, per personal de la Brigada d’Obres i Serveis. L'enderroc l'ha dut a terme una empresa externa, contractada per l'Ajuntament.

L’Ajuntament ha hagut de realitzar aquest enderrocament, d’acord amb el conveni de lloguer vigent des del 2006; el qual indica que qualsevol acció que hi vulgui desenvolupar l’Ajuntament se n’ha de fer càrrec.

Aquesta acció forma part de la primera fase, d’alliberament i d’adequació de la zona. Es continuen les negociacions, amb el Ministerio de Fomento, per tal de poder realitzar la segona fase, que per tal d’obrir l’espai a l’us públic, requereix fer un accés des de la carretera N-II, una mínima urbanització de l’espai, dotar-lo d’enllumenat adient i alhora adequar el clavegueram d’algunes de les vivendes de la zona a la nova situació.

Tot i que les negociacions estan en una fase prou avançada, no es preveu haver culminat l’execució de tot el procés d’obres necessàries fins al proper any 2018.

Informació publicada el 18 d'abril de 2017