Ajuntament de Canet de Mar
Pancarta 04
Pancarta 08
Pancarta 06
Pancarta 10
Pancarta 13
Pancarta 12
pancarta 15
sant jordi
Pancarta 11
Pancarta 14
Pancarta 07
Pancarta 01
Canet Rock 014
Pancarta 05
Canet Rock 014
Pancarta 09
Pancarta 02
Pancarta 03
PortadaPortada - TerritoriTerritoriPortada - Territori - QUÈ ÉS EL POUM?QUÈ ÉS EL POUM?
QUÈ ÉS EL POUM?

INICI

PRESENTACIÓ

QUÈ ÉS EL POUM?

LES FASES

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DOCUMENTACIÓ

ACTUALITAT

PARTICIPA-HI!

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l'instrument d'ordenació urbanística integral del territori que ha de permetre determinar les línies bàsiques de creixement i desenvolupament del municipi de cara als propers anys.

Fins avui, l’ordenació urbanística de Canet de Mar s’ha fet a través d’un conjunt de normes municipals conegudes com a Normes Subsidiàries. No obstant això, les darreres modificacions legislatives i l’evolució del municipi fan que les normes avui siguin insuficients i es necessiti eines més concretes i precises que permetin dissenyar el futur del municipi. L´inici dels treballs de redacció del POUM es va acordar formalment al Ple de l´Ajuntament del dia 26 de juliol de 2012.

Correspon als plans d´ordenació:

a) Classificar el sòl, amb vista a l´establiment del règim jurídic corresponent

b) Definir el model d´implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible.

c) Definir l´estructura general que cal adoptar per a l´ordenació urbanística del territori

d) Establir les pautes per a fer-ne el desenvolupament

e) Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió.


El POUM, d´acord amb les directrius de la legislació urbanística, ha de procurar un desenvolupament urbanístic sostenible, tenint en compte les necessitats de creixement local, d'acord amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.

El document resultant de tot el procés ha de contenir:

 • Memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que s’escaiguin i:
  • Programa de participació ciutadana.
  • Justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic.
  • Mesures adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi.
  • Informe de sostenibilitat econòmica
 • Plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori.
 • Normes urbanístiques.
 • Catàleg de béns a protegir.
 • Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.
 • Documentació mediambiental.
 • Memòria social.

ACTUALITAT

22 de febrer de 2016: Reunió de la Comissió de Seguiment del POUM amb els representants electes i els seus assessors que la integren.

15 de ferber de 2016: Reunió de la Comissió de Seguiment del POUM amb els representants electes i els seus assessors que la integren.

1 de febrer de 2016: Reunió de la Comissió de Seguiment del POUM amb els representants electes i els seus assessors que la integren.

18 de gener de 2016: Reunió de la Comissió de Seguiment del POUM amb els representants electes i els seus assessors que la integren.

9 de desembre de 2015: Reunió de la Comissió de Seguiment del POUM amb els representants electes i els seus assessors que la integren.

30 de novembre de 2015: Reunió de la Comissió de Seguiment del POUM amb els representants electes i els seus assessors que la integren.

18 de novembre de 2015: Reunió de la Comissió de Seguiment del POUM amb els representants electes i els seus assessors que la integren.

9 de novembre de 2015: Reunió de la Comissió de Seguiment del POUM amb els representants electes i els seus assessors que la integren.

8 d'abril de 2015: Publicació al BOPB de l'anunci de l'Aprovació Inicial del POUM.

27 de març de 2015: Sessió Informativa Aprovació Inicial del POUM. A les 18.30h a l'Aula Magna de l'Escola Teixits

19 de març de 2015: Aprovació Inicial del POUM pel Ple extraordinari.

Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar//T.937 943 940 - F.937 941 231//canetdemar@canetdemar.cat