Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Dijous, 03.05.2018

La Gerència de l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària ha informat a l'Ajuntament que, arrel dels problemes de distribució postal i de la manca de recepció per part dels contribuents dels documents de l’IVTM, s'ha considerat oportú la modificació del termini de pagament de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. Aquest serà del 4 de maig  fins al 4 de juny.

Aquesta pròrroga s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP). Tota la informació al respecte la trobareu al web de l'ORGT. Els contribuents es poden descarregar l'imprès escaient accedint a aquest enllaç.

Recordeu que per fer el tràmit s'ha de tenir el NIF al davant, ja que s'haurà d'introduir la seva data de caducitat, així com el número de matrícula del vehicle.