Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Dilluns, 08.01.2018

minideixalleria imatge webL'Ajuntament aplica una bonificació del 5% a la taxa domiciliària de recollida de residus, a aquells ciutadans que facin ús de la Deixalleria o la Minideixalleria durant l'any. Amb un mínim de 8 vegades que s'hi vagi ja s'hi té dret. Per tal de fer el recompte del 2017 i poder aplicar la bonificació, Medi Ambient tancarà la recepció dels albarans de la Minideixalleria que justifiquen l'entrada de residus el proper dilluns 15 de gener.

Aquesta bonificació, que es farà efectiva durant aquest 2018, suposa un estalvi del 5% en la taxa domiciliària de recollida de residus per als usuaris que, a títol particular, facin 8 entrades com a mínim a la Deixalleria i la Minideixalleria de Canet.

Quan es comença a fer, el ciutadà rep una targeta magnètica que comptabilitza totes les vegades que s'hi va. Això pel que fa a la Deixalleria. A la Minideixalleria en canvi, que recordem està ubicada a la Plaça Mercat, cada cop que s'hi porten residus, el ciutadà obté un albarà. Aquests albarans són els que s'han de portar a l'Ajuntament i entrar-los amb una instància, que es farà arribar a l'Àrea de Medi Ambient. El darrer dia per fer-ho aquest exercici és el proper dilluns 15 de gener.

Us recordem que només es concedirà una bonificació per unitat familiar i habitatge i que no s'hi comptabilitzen com a entrades de residus les fraccions de paper i cartró, envasos i vidre. Tampoc s'hi poden incloure el rebuig ni restes de menjar.

L’Àrea de Medi Ambient redactarà un informe i la Junta de Govern aprovarà les bonificacions que es comunicaran a la Oficina de Recaptació perquè s’apliqui un 5% de bonificació per als usuaris a la taxa de l’any 2018.