Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Dimarts, 21.03.2017

Les entitats i les associacions locals poden demanar des d'avui les subvencions per al 2017. El termini acaba el dijous 20 d'abril i tota la documentació es pot descarregar des de l'espai de la Finestreta digital del web institucional. La convocatòria l'ha aprovada la Junta de Govern Local el dia 8 de març de 2017 i s'adreça a activitats i projectes dels àmbits cultural, educatiu, social, de joventut, esportiu i medi ambient. El règim d'atorgament és el de concurrència competitiva, és a dir, que no són nominals, sinó que s'atorguen prèvia sol·licitud i per àmbits d'actuació, d'acord amb els criteris que es fixen a les bases de la convocatòria.

Finestreta digital