Ajuntament de Canet de Mar
Pancarta 11
Pancarta 02
Pancarta 09
Pancarta 03
Pancarta 07
sant jordi
Pancarta 06
Pancarta 01
Pancarta 14
Pancarta 08
Pancarta 12
pancarta 15
Pancarta 13
Pancarta 10
Canet Rock 014
Canet Rock 014
Pancarta 05
Pancarta 04
LES FASES

INICI

PRESENTACIÓ

QUÈ ÉS EL POUM?

LES FASES

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DOCUMENTACIÓ

ACTUALITAT

PARTICIPA-HI!

El procés d'elaboració del POUM consta de les següents fases, de les quals es destaca la que actualment s'està desenvolupant:

Inici i definició dels criteris i objectiusAcord d'inici de revisió de planejament i definició dels criteris i els objectius que l’han de regir i treballs previs. També s'aprova la constitució de la Comissió de Seguiment i el Programa de Participació Ciutadana.
Avanç del Pla i exposició al públicExposició pública de l’Avanç del POUM. Aquest ha de contenir: els objectius generals del pla; una síntesi de les alternatives considerades; una síntesi dels criteris urbanístics, ambientals i socials; la descripció de les característiques bàsiques de la proposta; i un informe ambiental previ.
Aprovació inicial i exposició públicaIncorporació de la valoració feta dels suggeriments, les alternatives i les al·legacions presentades amb motiu de l’aprovació de l’Avanç. Acord d’aprovació inicial de l’instrument de planejament. Informació i exposició pública, període en el qual la ciutadania podrà presentar propostes i al·legacions durant el termini establert per llei. Se sol·licita informes sectorials als ens competents i als ajuntaments limítrofes i s’incorporen al document.
Aprovació provisionalResolució de les al·legacions i aprovació provisional del POUM. El document s'envia a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la Generalitat de Catalunya per tal que en faci l’aprovació definitiva.
Aprovació definitiva

Aprovació definitiva del document, amb possibles prescripcions puntuals, per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la Generalitat de Catalunya

ACTUALITAT

22 de febrer de 2016: Reunió de la Comissió de Seguiment del POUM amb els representants electes i els seus assessors que la integren.

15 de ferber de 2016: Reunió de la Comissió de Seguiment del POUM amb els representants electes i els seus assessors que la integren.

1 de febrer de 2016: Reunió de la Comissió de Seguiment del POUM amb els representants electes i els seus assessors que la integren.

18 de gener de 2016: Reunió de la Comissió de Seguiment del POUM amb els representants electes i els seus assessors que la integren.

9 de desembre de 2015: Reunió de la Comissió de Seguiment del POUM amb els representants electes i els seus assessors que la integren.

30 de novembre de 2015: Reunió de la Comissió de Seguiment del POUM amb els representants electes i els seus assessors que la integren.

18 de novembre de 2015: Reunió de la Comissió de Seguiment del POUM amb els representants electes i els seus assessors que la integren.

9 de novembre de 2015: Reunió de la Comissió de Seguiment del POUM amb els representants electes i els seus assessors que la integren.

8 d'abril de 2015: Publicació al BOPB de l'anunci de l'Aprovació Inicial del POUM.

27 de març de 2015: Sessió Informativa Aprovació Inicial del POUM. A les 18.30h a l'Aula Magna de l'Escola Teixits

19 de març de 2015: Aprovació Inicial del POUM pel Ple extraordinari.

Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar//T.937 943 940 - F.937 941 231//canetdemar@canetdemar.cat